خدمات اینترنت پر سرعت

خدمات اینترنت پر سرعت

این مرکز مجهز به  اینترنت پر سرعت بیسیم (wif i) می باشد.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3