لابی

لابی

لابی  هتل در طبقه همکف ومتناسب با ظرفیت وتعداد میهمانان هتل. 

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3