رستوران

رستوران

سالن رستوران با گنجایش 160 نفر.  رستوران آماده  سرویس دهی با انواع غذاهای ایرانی می باشد.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3