سالن اجتماعات امام رضا

سالن اجتماعات امام رضا 

 این سالن با پیشرفته ترین امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری همایش ها وسیمنارها و با گنجایش 180 نفر که تا 250 نفر قابل ارتقاء  میباشد و همچنین دارای  دو تلویزیون مجزا بوده و ویدئو پرژکتور و همچنین قابلیت ارائه خدمات به کلیه موسسات و ادارات جهت برگزاری همایشات را دارا می باشد.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3