افتتاح سایت هتل خاتم مشهد

وب سایت جدید هتل خاتم مشهد با طراحی و امکانات جدید افتتاح شد. 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3